Prin tradiţia de peste o jumătate de secol în care a fost cea mai cunoscută instituţie de cercetare – dezvoltare cu profil de industrie alimentară din România

Back to Articole

Prin tradiţia de peste o jumătate de secol în care a fost cea mai cunoscută instituţie de cercetare – dezvoltare cu profil de industrie alimentară din România, ICA R&D are un grad înalt de recunoaştere a rezultatelor activităţii de cercetare – dezvoltare – inovare atât la nivel national, cât şi international, fapt dovedit şi de numărul însemnat de proiecte derulate şi de părticiparile în consorţii de cercetare la nivel european.

Share this post

Back to Articole