Contract EUREKA NR. 131/01.01.2020

Cod proiect PN-III-P3-3.5-EUK-2017-D-0111

 

Innovative composite flours to improve the nutritional quality of fortified bakery products

 

Fainuri compozite inovative pentru imbunatatirea calitatii nutritionale a produselor fortifiate de panificatie

 

Acronim: MALTFLOURS!

 

 

RAPORT ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNIC

 

Etapa I – 12/2020

 

 

ETAPA 1. Elaborare specificații, proiectare și studii preliminare

 

Activitatea 1.1.

Selecționarea și caracterizarea materiilor prime cu potențial de utilizare la obținerea de produse de panificație îmbogățite

Activitatea 1.2.

Elaborarea specificațiilor tehnice pentru materiile prime

Activitatea 1.3.

Elaborarea documentației tehnice pentru tehnologia de obținere a ingredientelor și făinurilor cu proprietăți funcționale la nivel pilot

 

Director de proiect,

 

dr. ing.  Alexandru Ionuț Cîrîc

Coordonator – ICA Research and Development S.R.L.

 

Responsabili proiect:

Partner 1 – Universitatea Politehnică București, dr. ing. Mihaela BEGEA

Partner 2 – Dobrogea Grup S.A., ing. Maria PISTOL


 

 

Cuprins

 

 

 

 

REZUMATUL ETAPEI   I – 12/2020. 3

DESCRIEREA ȘTIINȚIFICĂ ȘI TEHNICĂ.. 4

Activitatea 1.1. 4

Selecționarea și caracterizarea materiilor prime cu potențial de utilizare la obținerea de produse de panificație îmbogățite. 4

1.1.1. Identificarea unor materii prime potențiale prin investigații de profilare nutrițională și ierarhizarea acestora pe baza compoziției chimice. 4

1.1.2. Caracterizarea fizică (reologică-texturală) și biochimică (activitate enzimatică) a materiilor prime identificate și ierarhizarea acestora pe baza fezabilității tehnologice. 9

1.1.3. Evaluarea fezabilității economice, logistice și tehnologice a utilizării materiilor prime identificate în producție. 13

Activitatea 1.2. 15

Elaborarea specificațiilor tehnice pentru materiile prime. 15

1.2.1. Elaborarea unor formule de premixuri de panificație pe baze nutriționale. 15

1.2.2. Elaborarea unor tehnologii de utilizare a premixurilor la obținerea aluaturilor 16

1.2.3. Evaluarea fezabilității tehnologice a obținerii și utilizării în producție a premixurilor 19

Activitatea 1.3. 20

Elaborarea documentației tehnice pentru tehnologia de obținere a ingredientelor și făinurilor cu proprietăți funcționale la nivel pilot 20

1.3.1. Investigarea transformărilor matricelor cu premixuri în timpul amestecării, fermentării și coacerii 20

1.3.2. Optimizarea și selectarea formulelor de premixuri în funcție de reologia aluatului și textura produsului finit 21

1.3.3. Analiza senzorială descriptivă a produselor cu premix. 22

Bibliografie selectivă. 24

ANEXĂ: Activitatea de diseminare pentru etapa I – 12/2020. 25

 

 

 

 


 

REZUMATUL ETAPEI   I – 12/2020

 

 

Etapa a debutat cu selectia si caracterizarea materiilor prime ce au fost ulterior testate in scopul proiectului. Pe baza studiului documentar efectuat, s-a realizat identificarea unor materii prime potențiale prin investigații de profilare nutrițională și ierarhizarea acestora pe baza compoziției chimice. Astfel s-au stabilit ca ingrediente, altături de făina de grâu și făina de secară, și alte materii prime provenite din cereale (malț de orz, malț de grâu, malț de secară, malț de ovăz), pseudocereale (amananth, hrișcă, quinoa), semințe de leguminoase (lupin, soia, mazăre) și oleoproteaginoase (nucă, dovleac, mac, floarea soarelui). Ulterior s-a realizat caracterizarea fizică (reologică-texturală) și biochimică (activitate enzimatică) a materiilor prime identificate în laboratoarele UPB și ICA și ierarhizarea acestora pe baza fezabilității tehnologice, și evaluarea fezabilității economice, logistice și tehnologice a utilizării materiilor prime identificate în producție de catre Dobrogea si ICA R&D.

Pe baza studiilor și analizelor de laborator efectuate în cadrul activitatiii 1.1., s-a trecut, in cadrul activității 1.2. la elaborarea specificațiilor tehnice pentru materiile prime. Au fost elaborate șase formule de premixuri de panificație pe baze nutriționale, fiecare dintre acestea avand una sau mai multe variațiuni ce au ținut cont de rezultatele obținute la testarea reologică a premixurilor, astfel încât elaborarea tehnologiilor de utilizare a acestor premixuri la obținerea aluaturilor să nu devină un obiectiv de neatins. Tot în acest sens s-a realizat evaluarea fezabilității tehnologice a obținerii și utilizării în producție a premixurilor obținute.

Ultima actvitate din cadrul actualei etape a avut în vedere elaborarea documentației tehnice pentru tehnologia de obținere a ingredientelor și făinurilor cu proprietăți funcționale la nivel pilot. Astfel, s-a pornit de la studiul transformarilor matricilor cu premixuri pe parcursul fiecăreia dintre etapele tehnologice importante în fluxul tehnologic de fabricarea a pâinii și s-a realizat optimizarea formulelor de premixuri și selectarea formulelor de premixuri în funcție de reologia aluatului și textura produsului finit. Toate produsele obținute în cadrul probelor de coacere realizate pentru fiecare dintre premixurile optimizate au fost analizate senzorial cu o echipă de paneliști instruiți.

În concluzie, obiectivele stabilite pentru această etapă intermediară (nr I, din 12/2020)  au fost îndeplinite în totalitate (grad de realizare a obiectivelor – 100%).

 

 

 

 

Data: 06/12/2020


 

DESCRIEREA ȘTIINȚIFICĂ ȘI TEHNICĂ

 

 

Activitatea 1.1.

Selecționarea și caracterizarea materiilor prime cu potențial de utilizare la obținerea de produse de panificație îmbogățite

 

1.1.1. Identificarea unor materii prime potențiale prin investigații de profilare nutrițională și ierarhizarea acestora pe baza compoziției chimice

 

Punerea în practică a scopului proiectului de a dezvolta ingrediente și produse de panificație cu valoare nutritivă ridicată, menite a combate – dată fiind ponderea acestor produse în dieta populațiilor central și sud-est-europene – incidența crescândă a îmbolnăvirilor cronice netransmisibile asociate cu alimentația, a urmărit reformularea unor produse tipice existente pe piața românească. Au fost identificate ca pretabile eforturilor proiectului produse de panificație generice obținute din făină albă de grâu, făină integrală de grâu și făină integrală de secară. Îmbunătățirea profilului nutritiv al acestor produse prin reformulare presupune substituirea parțială a materiilor prime de bază cu unele având nutrienți complementari, astfel ca produsele obținute să aibă niveluri semnificativ mai mari de fibre, proteine superioare, vitamine și minerale bioaccesibile, și mai mici de carbohidrați asimilabili . În plus, calitățile organoleptice ale produselor trebuie păstrate sau chiar îmbunătățite.

 

Tabelul 1. Profilul macronutrienților materiilor1 prime investigate, g/100g (USDA Food Data Central)

#

Denumire

Umiditate

Proteine

Lipide

Cenușă

Hidrați de carbon

Total

Fibre

Zaharuri

1

Grâu2

13,1

12,61

1,54

1,57

71,18

12,2

0,41

2

Grâu3

12,76

15,4

1,92

1,89

68,03

12,2

0,41

3

Grâu4

9,57

11,31

1,71

1,52

75,9

12,2

0,41

4

Secară

10,6

10,34

1,63

1,57

75,86

15,1

0,98

5

Triticală

10,51

13,05

2,09

2,23

72,13

14,2

0,76

6

Orz

9,44

12,48

2,3

2,29

73,48

17,3

0,8

7

Ovăz

10,84

13,15

6,52

1,72

67,7

10,1

0,99

8

Amarant

11,29

13,56

7,02

2,88

65,25

6,7

1,69

9

Hrișcă

9,75

13,25

3,4

2,1

71,5

10

0,04

10

Quinoa

13,28

14,12

6,07

2,38

64,16

7

0,87

11

Năut

7,68

20,47

6,04

2,85

62,95

12,2

6,5

12

Mazăre

8,69

23,12

3,89

2,67

61,63

22,2

3,14

13

Linte

8,26

24,63

1,06

2,71

63,35

10,7

2,03

14

Lupin

10,44

36,17

9,74

3,28

40,37

18,9

4,08

15

Soia

8,54

36,49

19,94

4,87

30,16

9,3

7,33

16

Arahide5

6,39

26,15

49,6

2,03

15,83

9,5

3,35

17

Nuci

4,07

15,23

65,21

1,78

13,71

6,7

2,61

18

Floarea-soarelui

4,73

20,78

51,46

3,02

20

8,6

2,62

19

Dovleac

5,23

30,23

49,05

4,78

10,71

6

1,4

20

Mac

5,95

17,99

41,56

6,37

28,13

19,5

2,99

21

In

6,96

18,29

42,16

3,72

28,88

27,3

1,55

1 – semințe mature, crude și uscate; 2 – grâu roșu tare de iarnă; 3 – grâu roșu tare de primăvară; 4 – grâu alb tare; 5 – arahide spaniole;

Prin desfășurarea unui studiu bazat pe analiza publicațiilor de specialitate, au fost identificate o serie de materii prime care să servească scopului proiectului. În analiza întreprinsă au fost aplicate două criterii principale: 1) funcțiunea nutritivă; 2) accesibilitatea. Cel dintâi desemnează pretabilitatea materiei prime complementare de echilibra profilul nutritiv al materiei prime de bază. Al doilea criteriu acoperă ușurința procurării materiilor prime complementare de către partenerul-operator industrial și alți eventuali procesatori ce activează pe piața europeană, și ia în calcul disponibilitatea comercială și prețul de achiziție.

 

Tabelul 2. Profilul mineral al materiilor1 prime investigate, mg/100g (USDA Food Data Central)

#

Denumire

Ca

Fe

Mg

P

K

Na

Zn

Cu

Mn

Se6

1

Grâu2

29

3,19

126

288

363

2

2,65

0,434

3,985

70,7

2

Grâu3

25

3,6

124

332

340

2

2,78

0,41

4,055

70,7

3

Grâu4

32

4,56

93

355

432

2

3,33

0,363

3,821

70,7

4

Secară

24

2,63

110

332

510

2

2,65

0,367

2,577

13,9

5

Triticală

37

2,57

130

358

332

5

3,45

0,457

3,21

71

6

Orz

33

3,6

133

264

452

12

2,77

0,498

1,943

37,7

7

Ovăz

52

4,25

138

410

362

6

3,64

0,391

4,92

28,9

8

Amarant

159

7,61

248

557

508

4

2,87

0,525

3,333

18,7

9

Hrișcă

18

2,2

231

347

460

1

2,4

1,1

1,3

8,3

10

Quinoa

47

4,57

197

457

563

5

3,1

0,59

2,033

8,5

11

Năut

57

4,31

79

252

718

24

2,76

0,656

21,306

0

12

Mazăre

46

4,73

63

334

852

5

3,49

0,809

1,19

10,7

13

Linte

35

6,51

47

281

677

6

3,27

0,754

1,393

0,1

14

Lupin

176

4,36

198

440

1013

15

4,75

1,022

2,382

8,2

15

Soia

277

15,7

280

704

1797

2

4,89

1,658

2,517

17,8

16

Arahide5

106

3,91

188

388

744

22

2,12

0,9

2,64

7,2

17

Nuci

98

2,91

158

346

441

2

3,09

1,586

3,414

4,9

18

Floarea-soarelui

78

5,25

325

660

645

9

5

1,8

1,95

53

19

Dovleac

46

8,82

592

1233

809

7

7,81

1,343

4,543

9,4

20

Mac

1438

9,76

347

870

719

26

7,9

1,627

6,707

13,5

21

In

255

5,73

392

642

813

30

4,34

1,22

2,482

25,4

1 – semințe mature, crude și uscate; 2 – grâu roșu tare de iarnă; 3 – grâu roșu tare de primăvară;

4 – grâu alb tare; 5 – arahide spaniole; 6 – în μg/100g;

 

Materiile prime complementare prospectate pentru studiul de profilare nutrițională au fost selectate din patru grupe majore: 1) cereale; 2) pseudocereale; 3) semințe de leguminoase; și 4) semințe oleoproteaginoase. Profilurile nutritive (macronutrienți, minerale, vitamine B și E, și aminoacizi esențiali și semi-esențiali) ale materiilor prime identificate sunt redate în tabelurile 1-4,  valorile fiind extrase din baza de date USDA Food Data Central, una specializată în compoziția chimică a alimentelor, și constituind medii ale unor numere reprezentative de probe pentru matricele în cauză. Concluziile investigațiilor de profilare nutriținală sunt redate în tabelul 5.

Din categoria cerealelor nu se remarcă nicio specie cu un profil nutritiv superior grâului comun tare – mai ales soiurile roșii de primăvară –, din care se obțin făinurile de panificație. Deși există diferențe de compoziție între cereale, acestea nu sunt într-atât de seminificative încât să prezinte complementaritate. Acest aspect este foarte evident în cazul spectrului de aminoacizi. Toate cerealele sunt deficitare în lizină și, prin urmare, niciuna nu poate fi folosită pentru a crește rata de utilizare a proteinelor din grâu. Chestiunea este asemănătoare și în ce privește nivelurile de aminoacizi cu sulf (metionină și cisteină) sau triptofan. În același timp, beta-glucanii solubili din ovăz oferă oportunități de îmbunătățire a profilului nutritiv al produselor de panificație. Iar utilizarea unor cereale malțificate ar crește marja de minerale bioaccesibile și ar aduce îmbunătățiri ale proprietăților organoleptice. În plus, malțurile active enzimatic pot fi folosite pentru a corecta activitatea enzimatică a aluaturilor.

Deși malțurile – mai ales cele de ovăz – se prezintă ca o soluție atrăgătoare de mărire a valorii nutritive și senzoriale a produselor de panificație, acestea pot constitui cel mult materii auxiliare. Cele inactivate pot fi adăugate în mai mare proporție în aluat, fără să afecteze semnificativ biochimia aluatului, de care depind reticularea glutenului și formarea glucidelor fermentescibile. O soluție la valorificarea înaltului grad de bioaccesibilitate a micronutrienților din malțuri poate fi utilizarea acestora la obținerea prefermenților, caz în care activitatea enzimatică nu ar consitui un impediment – dimpotrivă –, iar ponderea de utilizare în aluat ar fi crescută.

 

Tabelul 3. Profilul vitaminic al materiilor1 prime investigate, mg/100g (USDA Food Data Central)

#

Denumire

Tiamină

Riboflavină

Niacină

Pantotenat

Piridoxali

Folați6

α-Tocoferol

1

Grâu2

0,383

0,115

5,464

0,954

0,3

38

1,01

2

Grâu3

0,504

0,11

5,71

0,935

0,336

43

1,01

3

Grâu4

0,387

0,108

4,381

0,954

0,368

38

1,01

4

Secară

0,316

0,251

4,27

1,456

0,294

38

0,85

5

Triticală

0,416

0,134

1,43

1,323

0,138

73

0,9

6

Orz

0,646

0,285

4,604

0,282

0,318

19

0,57

7

Ovăz

0,46

0,155

1,125

1,35

0,1

32

0,42

8

Amarant

0,116

0,2

0,923

1,457

0,591

82

1,19

9

Hrișcă

0,101

0,425

7,02

1,233

0,21

30

0,63

10

Quinoa

0,36

0,318

1,52

0,772

0,487

184

2,44

11

Năut

0,477

0,212

1,541

1,588

0,535

557

0,82

12

Mazăre

0,719

0,244

3,608

0,962

0,14

15

0,12

13

Linte

0,873

0,211

2,605

2,14

0,54

479

0,49

14

Lupin

0,64

0,22

2,19

0,75

0,357

355

0,82

15

Soia

0,874

0,87

1,623

0,793

0,377

375

0,85

16

Arahide5

0,675

0,135

15,925

1,769

0,348

240

6,56

17

Nuci

0,341

0,15

1,125

0,57

0,537

98

0,7

18

Floarea-soarelui

1,48

0,355

8,335

1,13

1,345

227

35,17

19

Dovleac

0,273

0,153

4,987

0,75

0,143

58

2,18

20

Mac

0,854

0,1

0,896

0,324

0,247

82

1,77

21

In

1,644

0,161

3,08

0,985

0,473

87

0,31

1 – semințe mature, crude și uscate; 2 – grâu roșu tare de iarnă; 3 – grâu roșu tare de primăvară; 4 – grâu alb tare; 5 – arahide spaniole;

6 – în μg/100g;

 

Din categoria pseudocerealelor, amarantul, hrișca și quinoa se prezintă ca soluții robuste de creștere a valorii nutritive a produselor de panificație, nu atât prin profilul de macronutrienți – acesta fiind foarte asemănător cu al cerealelor – cât prin profilurile de minerale și, mai ales, aminoacizi. Cele trei pseudocereale au niveluri aproximativ duble de lizină, Ca și Mg. În plus, quinoa are un conținut considerabil de folați, substanțe vitaminice subreprezentate în categoria cerealelor. Substituirea făinurilor de cereale în proporție de peste 20% cu făinuri de pseudocereale reprezintă o soluție pragmatică – atât eficientă, cât și convenabilă – de îmbunătățire a calității nutritive a produselor de panificație. Paritatea nivelurilor de fibre și proteine dintre grâu și secară, pe deoparte, și amarant, hrișcă și quinoa, pe de altă parte, face necesară utilizarea unor surse adiționale de proteine și/sau fibre. Semințele leguminoaselor prezintă conținuturi semnificativ mai mari din cele două categorii de macronutrienți comparativ cu cerealele. În plus, proteinele semințelor leguminoaselor sunt cunoscute a avea niveluri superioare de lizină și amionoacizi cu sulf.

 

Tabelul 4. Profilul de aminoacizi semi-/ esențiali al materiilor1 prime investigate, g/100g (USDA Food Data Central)

#

Denumire

Trp

Thr

Ile

Leu

Lys

Met

Cys

Phe

Tyr

Val

Arg

His

1

Grâu2

0,16

0,365

0,458

0,854

0,335

0,201

0,322

0,592

0,387

0,556

0,595

0,285

2

Grâu3

0,195

0,433

0,541

1,038

0,404

0,23

0,404

0,724

0,441

0,679

0,702

0,33

3

Grâu4

0,55

0,351

0,446

0,847

0,331

0,195

0,314

0,583

0,368

0,544

0,589

0,282

4

Secară

0,108

0,289

0,208

0,563

0,286

0,153

0,201

0,435

0,2

0,317

0,454

0,189

5

Triticală

0,157

0,405

0,479

0,911

0,365

0,204

0,275

0,638

0,383

0,609

0,671

0,311

6

Orz

0,208

0,424

0,456

0,848

0,465

0,24

0,276

0,7

0,358

0,612

0,625

0,281

7

Ovăz

0,211

0,42

0,481

0,932

0,463

0,22

0,398

0,638

0,494

0,603

0,725

0,282

8

Amarant

0,181

0,558

0,582

0,879

0,747

0,226

0,191

0,542

0,329

0,679

1,06

0,389

9

Hrișcă

0,192

0,506

0,498

0,832

0,672

0,172

0,229

0,52

0,241

0,678

0,982

0,309

10

Quinoa

0,167

0,421

0,504

0,84

0,766

0,309

0,203

0,593

0,267

0,594

1,091

0,407

11

Năut

0,2

0,766

0,882

1,465

1,377

0,27

0,279

1,103

0,512

0,865

1,939

0,566

12

Mazăre

0,159

0,813

0,983

1,68

1,771

0,195

0,273

1,151

0,518

1,035

1,902

0,586

13

Linte

0,221

0,882

1,065

1,786

1,72

0,21

0,322

1,215

0,658

1,223

1,903

0,693

14

Lupin

0,289

1,331

1,615

2,743

1,933

0,255

0,446

1,435

1,36

1,51

3,877

1,03

15

Soia

0,591

1,766

1,971

3,309

2,706

0,547

0,655

2,122

1,539

2,029

3,153

1,097

16

Arahide5

0,254

0,896

0,92

1,696

0,939

0,321

0,335

1,356

1,063

1,097

3,128

0,661

17

Nuci

0,17

0,596

0,625

1,17

0,424

0,236

0,208

0,711

0,406

0,753

2,278

0,391

18

Fl.-soarelui

0,348

0,928

1,139

1,659

0,937

0,494

0,451

1,169

0,666

1,315

2,403

0,632

19

Dovleac

0,576

0,998

1,281

2,419

1,236

0,603

0,332

1,733

1,093

1,579

5,353

0,78

20

Mac

0,184

0,686

0,819

1,321

0,952

0,502

0,297

0,758

0,727

1,095

1,945

0,471

21

In

0,297

0,766

0,896

1,235

0,862

0,37

0,34

0,957

0,493

1,072

1,925

0,472

1 – semințe mature, crude și uscate; 2 – grâu roșu tare de iarnă; 3 – grâu roșu tare de primăvară; 4 – grâu alb tare; 5 – arahide spaniole.

 

Deși toate leguminoasele investigate au niveluri proteice superioare cerealelor, iar calitatea acestor proteine este cu mult superioară celor ale cerealelor, doar soia și lupinul se evidențiază ca materii prime ce pot fi folosite în integralitate, sub formă de făinuri, la obținerea aluaturilor și produselor de panificație. Lupinul se remarcă ca având un profil în macronutrienți mai echilibrat, putând funcționa simultan ca o sursă de fibră și ca una de proteine, în contextul unui nivel mediu de lipide. Totodată, are niveluri considerabil mai mari de lizină  și aminoacizi cu sulf comparativ cu cerealele panificabile (lizină, min. 4,7× grâu; 6,76× secară), precum și de Ca, K și Cu.

Soia se departajează net ca având cele mai mari niveluri de lizină, triptofan și aminoacizi cu sulf dintre toate materiile prime potențiale investigate – și cu cu mult peste nivelurile conținute de oricare dintre varietățile de grâu (lizină, min. 6,7×) ori secară (lizină, 9,46×) – și având totodată cel mai mare nivel de proteină. În plus, soia are cele mai mari niveluri de Fe, K, Cu și riboflavină și între cele mai mari niveluri de tiamină, folați și Ca. Incoveniente moderate sunt nivelul mare de grăsime și cel insuficient de mare de fibre pentru a îmbogăți pâinile din grâu și/sau secară. Prin folosirea unor făinuri parțial sau total degresate, se poate depăși cel dintâi incovenient, iar prin folosirea simultană a unei fracțiuni concentrate în fibre, cel de-al doilea.

Mazărea constituie o foarte bună sursă de proteine și fibre, cu niveluri mari de lizină și alți aminoacizi esențiali și semiesențiali – nu și de aminoacizi cu sulf. Însă, conținutul mare de carbohidrați asimilabili limitează utilizarea directă a acesteia la îmbunătățirea calității aluaturilor de panificație. Totodată, profilul de micronutrienți nu este semnificativ diferit de al grâului și secarei. Utilizarea unor concentrate sau izolate de proteine și/sau fibre de mazăre ar reprezenta soluția cea mai eficientă de îmbunătățire a calității aluaturilor și produselor de panificație.

 

Tabelul 5. Recomandări de materii prime și auxiliare pentru realizarea premixurilor

Categorie

Denumire

Formă

Utilizare/ Scop

Cereale

Malț de orz

Activ enzimatic, de culoare deschisă, făină;

Direct în aluat;

Corectarea activității amilazice, hemicelulazice, lipazice și fitazice a aluaturilor;

Inactiv enzimatic, torefiat, făină;

Direct în aluat;

Îmbogățirea pâinii în minerale bioaccesibile;

Îmbunătățirea proprietăților organoleptice;

Malț de grâu

Slab-active enzimatic, culoare deschisă, făinuri;

Plămezi pentru obținerea de prefermenți;

Îmbogățirea pâinii în minerale bioaccesibile și arabinoxilani și betaglucani solubili;

Malț de secară

Malț de ovăz

Pseu-docereale

Amarant

Făinuri integrale;

Direct în aluat;

Îmbogățirea pâinii în minerale, vitamine și lizină;

Îmbunătățirea proprietăților organoleptice;

Hrișcă

Quinoa

Semințe de leguminoase

Lupin

Făină integrală;

Direct în aluat;

Îmbogățirea pâinii în minerale, vitamine, lizină, aminoacizi cu sulf, proteine totale și fibre;

Soia

Făină degresată;

Direct în aluat;

Îmbogățirea pâinii în minerale, vitamine, lizină, triptofan, aminoacizi cu sulf, proteine totale și fibre;

Concentrate/izolate de proteine și/sau fibre;

Direct în aluat;

Îmbogățirea pâinii în lizină, aminoacizi cu sulf, triptofan, proteine totale și fibre;

Mazăre

Concentrate/izolate de proteine și/sau fibre;

Direct în aluat;

Îmbogățirea pâinii în lizină, aminoacizi cu sulf, proteine totale și fibre;

Semințe oleo-proteaginoase

Nucă

Făinuri degresate sau parțial degresate;

Direct în aluat;

Îmbogățirea pâinii în minerale, vitamine, lizină, proteine totale și fibre;

Îmbunătățirea proprietăților organoleptice;

Dovleac

Mac

Floarea-soarelui

 

Semințele oleoproteaginoase reprezintă o bună sursă de proteine și fibre pentru îmbunătățirea calității nutritive a produselor de panificație. Dintre toate materiile prime investigate cuprinse în această categorie, doar nucile nu conțin niveluri suficient de mari de lizină pentru a completa deficitul grânelor panificabile. Semințele de dovleac și mac se evidențiază ca având cele mai mari niveluri de lizină și aminoacizi cu sulf. Arahidele și semințele de floarea-soarelui se evidențiază ca bune surse de tiamină și niacină – micronutrienți care se găsesc la niveluri considerabile și în cerealele panificabile, mai ales în grâu –, dar și se folați și α-tocoferol. Toate semințele oleoproteaginoase investigate conțin niveluri apreciabile de minerale, semințele de mac constituindu-se într-o foarte bună sursă de calciu (min. 45× grâu; 60× secară). Nivelurile foarte mari de lipide, mai ales cu pondere mare de nesaturare, limitează utilizarea acestor materii prime la obținerea aluaturilor de panificație îmbunătățite sub aspect nutritiv. Soluția identificată este folosirea unor făinuri degresate sau parțial degresate, obținute din șroturile rezultate la fabricarea uleiurilor virgine cu utilizare alimentară specială.

 

1.1.2. Caracterizarea fizică (reologică-texturală) și biochimică (activitate enzimatică) a materiilor prime identificate și ierarhizarea acestora pe baza fezabilității tehnologice

 

În baza concluziilor studiului de profilare nutrițională, au fost identificate și procurate materii prime potențiale (tabelul 6). Acestea au fost investigate în vederea determinării proprietăților funcțional-tehnologice: fizice/ reologic-texturale și biochimice/ activitate enzimatică (doar pentru materii prime nerafinate). Proprietățile fizice sunt critice pentru obținerea unor aluaturi cu consistență (visco-plasticitate, cozezivitate) și manevrabilitate pretabile prelucrării industriale, precum și a unor produse finite cu texturi (proprietăți organoleptice mecanice și geometrice) și stabilitate (rezistență la învechire) acceptabile. Proprietățile biochimice sunt, de asemenea, determinante pentru reologia aluatului (continuitatea filmului glutenic), textura (volum) și stabilitate (rezistența la învechire) produselor finite, dar și pentru gust, aromă și calitatea nutritivă (bioaccesibilitatea mineralelor).

Materiile prime recomandate a fi utilizate direct în aluat au fost investigate în vederea determinării următoarelor proprietăți fizice: 1) capacitatea de reținere a apei (WHC); 2) capacitate de absorbție a apei (WAC); 3) capacitate de absorbție a grăsimilor (OAC); 3) index de umflare (SI); 4) capacitate de spumare (FC) și stabilitatea spumei (FS); 5) dimensiunea particulelor (PS).

Reținerea apei se referă la proprietatea matricelor de lega apa prin interacțiuni capilare sau alte forțe fizice slabe, precum și prin interacțiuni electrostatice sau chimice. În cazul făinurilor, aceasta se corelează cu conținutul de amidon nativ și forma granulelor de amidon, precum și cu nivelul de fibre, proteine sau cenușă. Capacitatea de absorbție a apei se referă la apa reținută ce nu poate fi îndepărtată prin procedee obișnuite de uscare, legată prin interacțiuni electrostatice sau chimice. Aceasta se corelează cu nivelul de proteine sau cenușă. Capacitatea de reținere a apei a fost determinată prin metoda descrisă de Mesias și Morales (2017). Făinurile (5 g) au fost plasate într-un tub de centrifugă pre-cântărit la care s-au adăugat 30 ml de apă. Amestecul a fost agitat puternic timp de 1 min, ținut la temperatura camerei timp de 30 min și centrifugat la 1400 × g timp de 15 min. Apa nelegată a fost evacuată și tubul a fost cântărit. Capacitatea de reținere a  apei a fost calculată prin următoarea formulă: WHC = ((masa tubului cu probă și apă reținută - masa tubului cu proba) / (masa probei)) × 100. Rezultatele sunt exprimate ca procente. Determinarea capacității de absorbție a apei presupune uscarea precipitatului rezultat prin convecție forțată, la 55 şC, până la masă constantă. Capacitatea de absorbție a apei a fost calculată cu formula: WAC = ((masa tubului cu probă și apă reținută după uscare - masa tubului cu proba) / (masa probei)) × 100. Rezultatele sunt exprimate ca procente.

 

Tabelul 6. Lista cu materii prime și auxiliare selectate pentru obținerea premixurilor

#

Denumire

Observații/ Sursă de procurare

1

Făină grâu 650

Materii prime furnizate de Dobrogea Grup (Partener P2), din gama proprie de produse de morărit

2

Făină grâu integrală

3

Făină secară integrală

4

Făină amarant

Materii prime obținute prin măcinarea în laborator a unor grâne achiziționate din piață (Magento, RO)

5

Făină hrișcă

6

Făină quinoa

7

Făină lupin

Ingredient comercial (Magento, RO)

8

Făină malț orz

Malț de tip Pilsner (Weyermann, DE), măcinat în laborator

9

Făină malț biscuit orz

Malț de tip biscuit (Crisp Malt, UK), măcinat în laborator

10

Făină soia degresată

Ingrediente comerciale (Magento, RO)

11

Făină nucă degresată

12

Făină semințe dovleac degresată

13

Făină mac parțial degresată

14

Gluten vital grâu

15

Proteină mazăre (Pisane)

Ingrediente comerciale (Cosucra, BE)

16

Fibră mazăre (Swelite-C)

17

Fibră soia (Getex750)

Ingredient comercial (KRALEX, RO)

18

Fibră cicoare (Fibruline)

Ingredient comercial (Cosucra, BE)

 

 

Mecanismul absorbției grăsimilor este atribuit în principal reținerii fizice a grăsimii și legării acestora de lanțul nepolar al proteinelor prin interacțiuni hidrofobe. Reținerea grăsimilor are efecte semnificative asupra reologiei aluatului și calității produsului finit. Capacitatea de absorbție a grăsimilor s-a determinat printr-un procedeu similar cu capacitatea de reținere a apei, folosindu-se ulei de rapiță rafinat în loc de apă. În mod diferit, proba s-a agitat la fiecare 5 minute pe durata repaosului, iar centrifugarea s-a condus la 1600 × g timp de 25 min. Capacitatea de absorbție a grăsimilor a fost calculată prin următoarea formulă: OAC = ((masa tubului cu probă și grăsime reținută - masa tubului cu proba) / (masa probei)) × 100. Rezultatele sunt exprimate ca procente.

Indexul de umflare sau puterea de umflare este un indiciu al absorbției apei de către granulele de amidon în timpul încălzirii, corelându-se cu raportul dintre amiloză și amilopectină. Totodată, un conținut mai ridicat de proteine și grăsimi reduce puterea de umflare a făinurilor prin inhibarea procesului de hidratare a amidonului, ca urmare a formării de complexuri proteine-amidon sau grăsimi-amidon. Indexul de umflare a fost determinat prin metoda descrisă de Okaka și Potter (1977). Într-un cilindru de 100 mL s-a dispus probă până la marcajul de 10 mL. S-a adăugat apoi apă distilată până la un volum total de 50 ml. Suspensia s-a amestecat prin inversarea cilindrului, imediat după adăugarea apei distilate și după 2 minute de repaus. După încă 8 minute de repaus, a fost măsurat volumul sedimentului. Indexul de umflare a fost calculat cu formula: SI = ((volumul sedimentului cu probă hidratată – volumul probei) / (volumul probei)). Rezultatele sunt exprimate ca fracție.

 

Tabelul 7. Proprietățile fizice ale materiilor prime și auxiliare selectate

#

Denumire

WHC, %

WAC, %

OAC, %

SI

FC, %

FS, %

PS, %

1

Făină grâu 650

141,5

38,4

145,8

0,7

12,8

2

98

2

Făină grâu integrală

116,2

40,3

128,8

0,8

10,1

1,3

62,2

3

Făină secară integrală

124,8

39,7

121

1

10,1

1,2

36,4

4

Făină amarant

120,5

36,8

131,2

0,8

12,4

2

11,5

5

Făină hrișcă

127

40,1

120,9

0,9

10

1,1

13,7

6

Făină quinoa

122,4

40

137,8

0,8

29,2

5

12,4

7

Făină lupin

336,2

129

221,6

1,5

105

38

49,6

8

Făină malț orz

157

33,6

164,9

0,9

16,4

6

25,1

9

Făină malț biscuit orz

139

31,5

110

0,8

14

8

28,3

10

Făină soia degresată

369,4

125,1

198

1,1

37

28

48

11

Făină nucă degresată

357

118

187

1,4

24,3

10,2

3,1

12

Făină sem. dovleac degresată

24,8

17,6

84,2

0,3

5

0

4,5

13

Făină mac parțial degresată

224

105,4

190

0,8

16,4

25

4,2

14

Gluten vital grâu

143,4

110

92,7

0,5

9

0

100

15

Proteină mazăre (Pisane)

238

99,2

225,1

0,6

101

45

91,4

16

Fibră mazăre (Swelite-C)

346,3

21,4

104,6

3,8

28

5

16,1

17

Fibră soia (Getex750)

520

47,8

186,8

4,2

36

11

99,3

18

Fibră cicoare (Fibruline)

151,44

12,31

102,96

n/a

87

17

4,3

 

Spuma este un coloid format prin captarea unor bule de gaz între pelicule de lichid sau solid. Acestea pot fi produse prin încorporarea rapidă a gazului într-un lichid viscos. Făinurile sunt capabile să genereze spume datorită proteinelor conținute, care sunt tensioactive. Se presupune că capacitatea de spumare depinde de flexibilitatea lanțurilor proteice. Proteinele globulare, cu o structură terțiară solidă, au o capacitate redusă de spumare. Capacitatea de spumare și stabilitatea spumei sunt indicii ale reținerii dioxidului de carbon în matrice în timpul dospirii, alături de extensibilitatea aluatului. Acestea au fost determinate aplicând metoda dezvoltată de Narayana și Narsinga Rao (1982). O probă de 1 g făină a fost adăugată în 50 ml apă distilată la 30 ± 2 °C într-un cilindru gradat. Suspensia a fost apoi amestecată și agitată timp de 5 minute pentru spumare. Volumul de spumă la 30 s după batere a fost exprimat ca capacitate de spumare folosind formula: FC = ((volumul amestecului de probă după de batere – volumul amestecului de probă înainte de batere) / (volumul amestecului de probă înainte de batere)) × 100. Rezultatele sunt exprimate ca procente. Volumul spumei a fost determinat după 1 h pentru a aprecia stabilitatea spumei, calculată folosind formula: FS = ((volumul amestecului de probă după 1 h – volumul amestecului de probă după batere) / (volumul amestecului de probă după de batere)) × 100. Rezultatele sunt exprimate ca procente.

Dimensiunea particulelor (PS) a fost exprimată ca procentul masic de făină ce trece printr-o sită 200 μm. Cantități de 100 g din fiecare probă au fost cernute timp de 15 minute.  Făina reținută pe sită și cea trecută în vasul colector au fost cântărite și a fost calculat procentul din făina totală trecut prin sită.  

Materiile prime recomandate a fi utilizate direct în aluat și rezultate în urma unor prelucrări atermice au fost investigate în vederea determinării activității amilazice. Principalele amilaze ce acționează în aluaturile de panificație sunt alfa și beta-amilazele. Acestea hidrolizeză amidonul cu producerea unui spectru larg de zaharuri (de ex. glucoză, maltoză, maltotrioză și dextrine). Alfa-amilaza acționează aleatoriu, rupând legături glicozidice din interiorul catenei de poliglucoză, iar beta-amilaza acționează ordonat, decupând unități maltoză de la capetele reducătoare ale lanțurilor de poliglucoză. Estimarea activității amilazice a fost realizată prin metoda Sandstedt, Kneen, and Blish (1939), care presupune determinarea activității combinate a alfa și beta-amilazei în condiții de reacție standardizate. Metoda poate fi aplicată tuturor categoriilor de făinuri și implică extracția enzimelor din acestea cu apă la 40°C, urmată de hidrolizarea cu acest extract de malț a unei soluții standard de amidon. Conținutul de zaharuri reducătoare formate ca urmare a activității amilolotice este apoi estimat iodometric. Rezultatul se exprimă în unități SKB, însemnând 1 g de amidon hidrolizat de 1 g făină, în 1 h, la 30°C.

 

Tabelul 8. Proprietățile biochimice ale materiilor prime selectate

#

Denumire

Activitate amilazică, SKB

1

Făină grâu 650

0,185

2

Făină grâu integrală

0,201

3

Făină secară integrală

0,126

4

Făină amarant

0,332

5

Făină hrișcă

0,247

6

Făină quinoa

0,341

7

Făină lupin

0,111

8

Făină malț orz (Pilsner)

0,69

9

Făină soia degresată

0,092

10

Făină nucă degresată

0,084

11

Făină sem. dovleac degresată

0,079

12

Făină mac parțial degresată

0,098

 

 


 

1.1.3. Evaluarea fezabilității economice, logistice și tehnologice a utilizării materiilor prime identificate în producție

 

Fezabilitatea utilizării în producție a fost evaluată pe criterii tehnologice, economice și logistice. Criteriile tehnologice au urmărit impactul substituirii materiilor prime de bază (făină de grâu și/sau secară) cu materiile prime complementare relevate de investigațiile anterioare. Pentru aceasta, a fost necesară determinarea compoziției în macronutrienți a materiilor prime selectate (tabelul 9).

Determinarea umidității tuturor probelor s-a făcut prin metoda SR 90:2007, considerată cea mai adecvată scopului proiectului – celelalte metode standardizate disponibile, respectiv SR EN ISO 712:2010 și SR 6124-1:1999, au protocoale de lucru asemănătoare. Metodele presupun, după o pregătire a eșantioanelor pentru analiză,  uscarea la etuvă a probei de lucru, la o temperatura cuprinsă între 130°C și 133°C, până la masă constantă.

Proteinele au fost determinate prin calcul, având însă la baza determinarea analitică a azotului total din produs prin metoda Kjeldahl. Metodologia de determinare aplicată a fost în acord cu SR EN ISO 20483:2007, cu mențiunea că factorul folosit la calculul conținutului de proteină a fost 6,25, conform recomandărilor Regulamentul CE 1169/2011. Protocolul de lucru presupune aducerea probei la stadiu de pulbere fină și omogenă, urmată de descompunerea substanțelor organice cu acid sulfuric concentrat în prezenșa unui catalizator, alcalinizarea produsului de reacție, distilarea și titrarea amoniacului eliberat. Echipamentul utilizat pentru determinarea azotului total a fost o linie completă Buchi, formată din mineralizator cu scrubber și distilator automat asistat de un titrator automat Methrom.

Determinarea lipidelor a avut ca bază standardul analitic SR 91:2007, domeniul de aplicare a standardului incluzând matricele analizate. Standardul se bazează pe metoda Soxhlet, precedată de hidroliza acida a eșantionului de lucru sub formă de pulbere omogenă. Protocolul a presupus dezagregarea probei prin fierbere acid clorhidric, filtrarea și uscarea reziduului rezultat, extracția cu solvent a grăsimii și cântărirea acesteia după îndepărtarea solventului prin evaporare.

Conținutul total de cenușă din probele analizate s-a realizat prin metoda de lucru prevăzută în standardul SR ISO 2171:2010. Metoda prevede arderea probei pe o plită electrică, întâi la o temperatură mai mică, pentru îndepărtarea apei de cristalizare, apoi prin ridicarea treptată a temperaturii până la carbonizarea probei. Calcinarea probei se face la la 500°C, cu creșterea treptată a temperaturii până la obținerea unui reziduu de culoare alb-cenușiu. Cenușa conține un amestec de substanțe anorganice rezultate din reacțiile ce au loc între substanțele anorganice inițiale ale probei (Fe, Mn, Cu etc.) sau între substanțele anorganice și elementele componente ale substanței organice (i.e. C, H, O, S, P și N).

Fibrele au fost determinate ca fibre dietetice totale, aplicând metoda AOAC 991.42. Protocolul de lucru presupune combinarea unei metode enzimatice cu una gravimetrică. Probele se cântăresc în dublu, se usucă, se degresează – dacă au peste 10% conținut de lipide –, se  lichefiază cu alfa-amilază termostabilă, sunt tratate cu amiloglucozidază în vederea hidrolizării amidonului, și cu protează pentru ruperea legăturilor peptidice ale lanțurilor proteice. Fibra dietetică solubilă este precipitată cu alcool etilic, reziduul obținut fiind apoi filtrat, spălat cu etanol și acetonă, uscat și cântărit. Fibra dietetică totală este reziduul rezultat în urma digestiei, mai puțin proteina nedigerabilă și cenușa.

Pentru determinarea conținutului de zaharuri s-a folosit metoda de determinare a zahărului total normată prin standardul SR 91:2007. Protocolul de lucru este unul iodometric (varianta Schoorl) și presupune dozarea zaharului reducător din proba de analizat prin reducerea la cald a unei soluții alcaline de sare cuprică. Oxidul cupros rezultat din reacție se titrează indirect cu o soluție de tiosulfat de sodiu de concentrație cunoscută. Rezultatul se corelează apoi cu cantitatea de zaharuri reducătoare din proba de analizat.

Determinarea nivelului de glucide totale este bazată pe o metodă de calcul. Valoarea se află prin scăderea cantităților de apă, cenușă, proteină și lipide ce se găsesc în 100 g probă de încercat (glucide totale = 100 – umiditate – cenușă – proteină – lipide). Pentru a aprecia nivelul de carbohidrați disponibili (asimilabili), din cantitatea totală de carbohidrați se scad cantitățile de fibre și zaharuri (toate valori exprimate la 100 g probă).  

 

Tabelul 9. Compoziția în macronutrienți a materiilor prime și auxiliare selectate, g/100g

#

Denumire

Umiditate

Proteine

Lipide

Cenușă

Hidrați de carbon

Total

Fibre

Zaharuri

1

Făină grâu 650

13,36

11,98

1,66

0,47

72,53

2,4

0,31

2

Făină grâu integrală

10,74

13,21

2,5

1,58

71,97

10,7

0,41

3

Făină secară integrală

10,75

15,91

2,22

2,5

68,63

23,8

2,31

4

Făină amarant

11,17

13,05

5,53

2,35

67,37

6,9

1,88

5

Făină hrișcă

11,15

12,62

3,1

2,54

70,59

10

2,6

6

Făină quinoa

7,8

15,6

4,6

2,3

69,7

8,9

2,72

7

Făină lupin

12,37

38,6

9,94

3,41

35,68

20,8

5,1

8

Făină malț orz

8,21

10,28

1,84

1,37

78,3

7,1

0,8

9

Făină malț biscuit orz

1,9

10,9

1,65

1,78

83,77

4,8

0,6

10

Făină soia degresată

7,25

51,46

1,22

6,15

33,92

17,5

15,42

11

Făină nucă degresată

6,92

47,98

1,53

4,75

38,82

20,1

7,12

12

Făină sem. dovleac degresată

5,47

65,05

1,37

9,04

19,07

8,8

4,97

13

Făină mac parțial degresată

6,88

34,61

13,32

12,25

32,94

22,35

4,95

14

Gluten vital grâu

8,2

75,16

1,85

1

13,79

0,6

0

15

Proteină mazăre (Pisane)

6,18

80,42

5,21

5,83

2,36

1,5

0

16

Fibră mazăre (Swelite-C)

9,83

4,5

0,42

3,57

81,68

46,1

0

17

Fibră soia (Getex750)

9,27

21,65

1,08

5,4

62,6

61,4

0

18

Fibră cicoare (Fibruline)

4,96

0,01

0

0,19

94,84

84,8

9,5

 

Analiza fezabilității tehnologice, economice și logstice a indicat că materiile prime propuse sunt facil de procurat de pe piața ingredientelor și că profilul nutritiv al acestora permite obținerea unor produse de panificație îmbogățite în proteine și fibre, fără a impune costuri exorbitante cu materiile prime. Caracteristicile funcționale ale ingredientelor impun precauții la obținerea aluaturilor, fibrele multora dintre materiile prime necesitând timpi mari de hidratare. O hidratare necorespunzătoare va genera aluaturi cu elasticitate-extensibilitate scăzute, care se vor traduce în vicii de textură ale miezului pâinii (lipsă volum, porozitate neomogenă, consitență tare și uscată). Totodată, activitatea amilazică crescută a pseudo-cerealelor poate genera un exces de zaharuri în aluat, care să modifice proprietățile organelptice ale produselor și să constituie substrat pentru formarea de acrilamidă, ca urmare a proceselor Maillard desfășurate la coacere.

 

 

Activitatea 1.2.

Elaborarea specificațiilor tehnice pentru materiile prime

 

 

1.2.1. Elaborarea unor formule de premixuri de panificație pe baze nutriționale

În baza rezultatelor activității 1.1, a fost propusă o serie de formule de aluaturi de produse de panificație (tabelul 10), care să fie testate pentru aduna informațiile necesare dezvoltării făinurilor compozite și premixurilor ce vor fi utilizate în etapele următoare ale proiectului, cele ce presupun testare la nivel pilot și semi-industrial.

 

Tabelul 10. Formulele aluaturilor folosite în experimentări

Cod

Ingredient

Factor %

Cod

Ingredient

Factor %

M1.1

Făină grâu 650

100

M4.2

Făină grâu integrală

100

Făină amarant

50

Făină semințe mac degresată

25

Gluten grâu

10

Proteină de mazăre (Pisane)

10

Proteină de mazăre (Pisane)

15

Făină malț biscuit orz

10

Fibră de mazăre (Swelite)

15

Gluten grâu

5

Maia deshidratată

10

Fibră cicoare

5

Făină malț orz

2

Maia deshidratată

7,5

Sare iodată

3

Făină malț orz

1,5

M1.2

Făină grâu 650

100

Sare iodată

2,3

Făină quinoa

50

M4.1 

Făină grâu integrală

100

Gluten grâu

10

Făină semințe dovleac degresată

25

Proteină de mazăre (Pisane)

15

Proteină mazăre (Pisane)

10

Fibră de mazăre (Swelite)

15

Făină malț biscuit orz

10

Maia deshidratată

10

Gluten vital grâu

5

Făină malț orz

2

Fibră cicoare

5

Sare iodată

3

Maia deshidratată

7,5

M2

Făină grâu 650

100

Făină malt orz

1,5

Făină soia degresată

25

Sare iodată

2,3

Fibră de soia (Getex750)

10

M5 

Făină secară integrală

100

Făină malț biscuit orz

7,5

Făină hrișcă

40

Fibră cicoare

7,5

Proteină mazăre (Pisane)

20

Gluten vital grâu

5

Făină malț biscuit orz

10

Maia deshidratată

7,5

Gluten vital grâu

12,5

Făină malț orz

1,5

Maia deshidratată

10

Sare iodată

2,3

Fibră cicoare

5

M3

Făină grâu integrală

100

Făină malț orz

2

Făină hrișcă

40

Sare iodată

3

Proteină mazăre (Pisane)

20

M6

Făină secară integrală

100

Gluten vital grâu

10

Făină nucă degresată

25

Făină malț biscuit orz

10

Făină malț biscuit orz

10

Maia deshidratată

10

Proteină mazăre (Pisane)

10

Fibră cicoare

10

Gluten vital grâu

7,5

Făină malț orz

2

Maia deshidratată

7,5

Sare iodată

3

Fibră cicoare

5

Făină malț orz

1,5

Sare iodată

2,5

 

 

1.2.2. Elaborarea unor tehnologii de utilizare a premixurilor la obținerea aluaturilor

Făinurile compozite și premixurile dezvoltate în cadrul proiectul vor fi concepute a fi utilizate fără o modificare susbtanțială a procedeelor tehnologice clasice (figura 1). Diferențele necesare a fi operate se impun ca urmare a particularităților fibrelor și proteinelor complementare adăugate aluaturilor. Rata mare de hidratare a fibrelor și proteinelor din leguminoase necesită includerea unei etape de prehidratare a premixurilor înainte de a fi adăugate aluaturilor. Parametrii (durată, timp) de conducere a acestei operațiuni necesită testare la nivel pilot (etapa a II-a).

 

Description: https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/243371326/original/454f43e732/1603316201?v=1

Figura 1. Diagrama de flux pentru tehnologia fabricării pâinii

 

Îmbogățirea aluaturilor cu fibre și proteine din leguminoase nu are doar beneficiile nutriționale amintite, ci influențează în mod pozitiv și stabilitatea aluatului (figura 3), acesta deveninf mai manevrabil, fără a prezenta riscul destructurării rețelei glutenice.

            Utilizarea făinurilor degresate de oleoproteaginoase, ingrediente cu proprietăți de hidratare diferite de ale leguminoaselor (viteză mai lentă de hidratare), permite obținerea unor aluaturi cu proprietăți reologice asemănătoare cu ale cerealelor, în cazul acestor variante de produs nefiind absolut necesară această etapă de prehidratare (figura 2). Totuși, prin hidratarea maximală a acestor componente se garantează obținerea unor produse finite cu textură și stabilitate optime.

Figura 2. Farinogramă obținută la testarea formulei M4.1

Figura 3. Farinogramă obținută la testarea formulei M2, care arată o stabilitate crescută a aluatului

 

Ratele de hidratare ale aluaturilor și restul parametrilor reologici revelați de analiza farinografică se regăsesc în tabelul 11. Se poate observa că nivelul mare de fibre și proteine determină timpi mari de formare a aluaturilor. Prin includerea perioadei de prehidratare propuse, acești ar fi aduși la unii normali pentru dezvoltarea aluaturilor de panificație. Totodată, pentru cele mai multe dintre formule se observă stabilitatea crescută a aluaturilor, tot ca urmare a creșterii nivelului de componente puternic hidrofile.

 

M1.1

M1.2

M2

M3

M4.1

M4.2

M5

M6

 

Figura 4. Aspectul făinurilor compozite folosite în experimentări

 

Tabelul 11. Parametrii farinografici obținuți la testarea formulelor

#

Formula

Umiditate

%

Rata de hidratare1

%

Timp de dezvoltare

minute

Stabilitate

minute

Relaxare

FU

1

M1.1

9,1

59,2

18

10

102

2

M1.2

9

59,3

21

9,8

87

3

M2

8,7

63,6

19,5

11,6

23

4

M3

9,1

61,5

15

21

 

5

M4.1

8,6

66,1

14,7

18,9

8

6

M4.2

8,7

64

14,4

18,5

11

7

M5

8,2

67,5

18,4

18,1

56

8

M6

7,8

66,9

12,2

13

54

1 – corectată la 500 FU;

 

A doua inovație a procesului tehnologic propusă prin proiect o reprezintă utilizarea unor prefermenți obținuți prin cultivarea unor culturi starter de drojdii și bacterii lactice pe plămezi din malțuri de grâu și/sau secară. Această abordare ar elimina incovenientul activității enzimatice al malțurilor. Mai mult, această activitate ar fi valorificată prin transfomările benefice pe care le-ar produce asupra plămezilor de cultivare a drojdiilor și bacteriilor lactice.

 

 

1.2.3. Evaluarea fezabilității tehnologice a obținerii și utilizării în producție a premixurilor

 

Fezabilitatea obținerii și utilizării în producție a premixurilor și ingredientelor premixului a fost evaluată pe baza aprecierii calităților de panificație a materiilor prime și ingredientelor achiziționate prin proiect. Făinurile compozite dezvoltate în scop experimental în acest proiect au revelat fără echivoc pretabilitatea utilizării lor în producție, practicând adaptările tehnologice dicutate la punctul anterior. Desigur, prin dezvoltarea și optimizarea unei tehnologii de producere a ingredientelor din materii prime agricole, aplicabilitatea formulelor de premixuri ar fi mult îmbunătățită.

 

 

Activitatea 1.3.

Elaborarea documentației tehnice pentru tehnologia de obținere a ingredientelor și făinurilor cu proprietăți funcționale la nivel pilot

 

 

1.3.1. Investigarea transformărilor matricelor cu premixuri în timpul amestecării, fermentării și coacerii

           

Investigațiile întreprinse au indicat 2 fenomene majore ce necesită o înțelegere aprofundată, care sunt determinante pentru obținerea produselor dezvoltate, cu adaptările tehnologice propuse: 1) capacitatea mare de hidratare a aluaturilor, care se revelează mai lent decât în cazul unor aluaturi tipice de panificație (figura 5) și care necesită o prehidratare a premixurilor compuse din materiile prime complementare înainte de a fi adăugate aluatul de bază (format din materia primă principală – făina de grâu sau secară); 2) activitatea amilazică crescută a pseudocerealelor, care poate genera un exces de zahăr în aluaturi, dacă nu este controlată atent Ținând cont că cele mai multe dintre făinuri necesită corecție a activității enzimatice, aceasta pote fi făcută luând în calcul activitatea amilazică a pseudocerealelor.

 

Figura 5. Farinogramă obținută la testarea formulei M1,1, care arată hidratarea bruscă a proteinelor și fibrei din mazăre

 

Una dintre adaptările tehnologice propuse, respectiv aplicarea unui procedeu indirect, cu utilizarea unor prefermenți obținuți din plămezi de malțuri active enzimatic de grâu și/sau secară, ar putea servi ca factor de corecție suplimentar pentru activitatea enzimatică crescută a pseudocerealelor, amilazele acestora acționând foarte lent la valori acide ale pH-ului.

 

1.3.2. Optimizarea și selectarea formulelor de premixuri în funcție de reologia aluatului și textura produsului finit

 

Testele reologice și testele de coacere au indicat că abordarea generală a proiectului a fost una corectă. Desigur, comportamentul aluaturilor nu este unul tipic pentru produsele de panificație clasice, nivelurile mari de fibre și proteine având un impact major (figura 6). Însă, dacă se urmărește modificarea semnificativă a proprietăților nutritive ale produselor de panificație, nu trebuie adaptată compoziția la tehnologia existentă, ci invers.

            Experimentările întreprinse au demonstrat că formulele propuse, derivate majoritar prin urmărirea unor obiective nutriționale, sunt fezabile, necesitând doar adaptări ale tehnologiei de producție (prehidratarea componentelor premixurilor, utilizarea de prefermenți obținuți cu ajutorul malțurilor). Optimizarea formulelor se pretează a fi făcută la nivel pilot, nu de laborator, impactul adaptărilor tehnologiei fiind semnificativ.

 

M2

M3

M4.1

M6

 

Figura 6. Defecte de textură rezultate ca urmare a unei hidratări inadecvate a componentelor aluaturilor

 

În etapa a II-a a proiectului se impune dezvoltarea și optimizarea unor tehnologii de obținere a ingredientelor necesare formulării făinurilor compozite și premixurilor. Scopul este ca acele ingrediente care nu necesită tehnologii de fracționare, cum sunt făinurile integrale din pseudocereale și leguminoase, să poată fi obținute direct de operatorul industrial, Partenerul P2, din materii prime agricole, pentru a reduce costurile de producție a făinurilor compozite și, implicit al produselor de panificație. Totodată, prin obținerea ingredientelor, proprietățile de panificație ale acestora vor putea fi atent caracterizate și controlate.

 

 

 

1.3.3. Analiza senzorială descriptivă a produselor cu premix

 

O analiză descriptivă cantitativă a proprietăților senzoriale a fost efectuată conform standardului ISO 13299 de opt panelisti (4 bărbați, 4 femei, cu vârsta cuprinsă între 24 și 40 de ani), selectați anterior dintr-un grup de 16 persoane pentru fiabilitatea, consistența și capacitate discriminatoare. După un ciclu de instruiri despre noțiunile de bază ale analizei senzoriale și câteva teste pentru a monitoriza performanța în recunoașterea gusturilor și mirosurilor de bază, selecția a implicat un test constând în profilarea în orb a două probe egale de pâine în două sesiuni diferite. Înainte de evaluarea efectivă a eșantionului, membrii selectați au fost instruiți prin intermediul a două sesiuni pentru a se familiariza cu vocabularul referitor la descriptorii pâinilor și la gama de intensitate a atributelor. Lista termenilor senzoriali a inclus opt descriptori (tabelul 12), plus total acceptabilitate, evaluată pe o scară de linie ancorată care a furnizat un interval de scor 0-9.

 

Tabelul 12. Descriptorii folosiți în analiza senzorială a probelor de pâine

#

Denumire

Definiție

Valori de referință

min./ 0

max./ 9

1

Culoarea miezului

Tonul și intensitatea culorii

Alb

Brun-închis

2

Grosimea cojii

Profunzimea cojii

Foarte subțire

Foarte groasă

3

Umiditatea miezului

Umiditatea resimțită la atingere și mestecare

Foarte uscat

Lipicios

4

Omogenitatea miezului

Omogenitatea structurii interne

Heterogen

Homogen

5

Coezivitatea miezului

Coezivitatea la rupere și masticație

Sfărâmicios

Foarte coeziv

6

Consistența miezului

Coezivitatea la rupere și masticație

Moale

Tare

7

Arome tipică

Aromă tipică de pâine proaspătă (albă, integrală grâu sau secară)

Slabă

Puternică

8

Aromă atipică

Aromă neobișnuită/ străină pentru pâine, posibil neplăcută