ICA Research & Development continuă tradiţia fostului Institut Naţional de Cercetări Alimentare. Înfiinţat sub denumirea Institutul de Chimie Alimentară, acesta a pus bazele cercetării instituţionale în domeniul alimentar în România în anul 1951.

Luând însă în considerare vasta arie acoperită de cercetarea alimentară, trebuie să menţionăm faptul că o parte a viitorului Institut de Cercetări, şi anume laboaratoarele de cercetare în industria tutunului, a apărut încă din 1925, printr-un decret al ministrului de finanţe din acea perioadă, Vintilă Brătianu, sub numele Institutul Experimental pentru Cultivarea şi Fermentarea Tutunului. Acest institut a fost inclus în structura Institutului de Chimie Alimentară în 1952, an în care s-a realizat, cu ajutorul Ministerului Industriei Alimentare, organizarea complexă a structurilor de cercetare în acest domeniu.

Devenit ulterior Institutul de Cercetări Alimentare (ICA) va fi transformat prin H.G. 451/14.05.2002 în societate pe acţiuni şi ulterior (în 2004) preluat de Compania de Cercetări Aplicative şi Investiţii S.A. În prezent, ICA Research & Development este o societate de sine statătoare, având ca unic acţionar Compania de Cercetări Aplicative şi Investiţii S.A., structură din care s-a desprins în anul 2009.

Aflat iniţial pe Splaiul Independenţei la numărul 85, sediul institutului figurează la începutul anilor ’70 în strada Mendeleev 21-25. Ulterior, institutul se mută în strada Gârlei nr.1, sediu pe care îl va păstra până în anul 2009, la desprinderea sa din Compania de Cercetări Aplicative şi Investţii S.A.

În perioada 2004-2009, institutlul a funcţionat ca Departament de Cercetare al CCAI S.A. şi a trecut printr-un amplu proces de investiţii, atât din resurse proprii, cât şi din proiectele de cercetare realizate. În această perioadă, institutul îşi mută şi sediul laboratoarelor de cercetare şi analize din vechea clădire, în actualul sediu din Splaiul Independentei nr. 202, spatiu conceput pentru desfăşurarea activităţilor specifice unui laborator şi care permite implementarea şi respectarea celor mai exigente standarde în domeniu.

S.C. ICA RESEARCH&DEVELOPMENT (ICA R&D) S.R.L, Splaiul Independentei, nr. 202, sector 6, Bucuresti,
telefon: 021.313.63.74, 021.316.01.44 ; fax 021.313.63.78
Powered by ICA R&D