Autorizaţie sanitar veterinară şi pentru siguranţa alimentelor (eliberată de Autoritatea Naţionala Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentului)

Acreditare RENAR in conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025:2005 (Certificat si Domeniu acreditat)

 

 

Certificat de inregistrare in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului (eliberata de Ministerul Mediului si Padurilor)

 
 
 

 

S.C. ICA RESEARCH&DEVELOPMENT (ICA R&D) S.R.L, Splaiul Independentei, nr. 202, sector 6, Bucuresti,
telefon: 021.313.63.74, 021.316.01.44 ; fax 021.313.63.78
Powered by ICA R&D